Biodanza School Antwerpen

                 

 

 

BIODANZA SCHOOL – SYSTEMA ROLANDO TORO – ANTWERPEN

ROLANDO TORO ARANEDA

ANNETTE HEYNDERICKX

PROGRAMMA VAN DE OPLEIDING

LOCATIE EN TIJDEN

TOELATINGSVOORWAARDEN

REGISTRATIE

DEELNAME AAN DE OPLEIDINGSMODULES, THEORETISCH VIVENCIËLE SEMINARIES EN EEN WEKELIJKSE GROEP

TARIEVEN EN BIJDRAGEN 2024– 2026

Biodanza

 

Biodanza is een systeem gecreëerd door Rolando Toro Araneda, dat gebaseerd is op antropologische studies over dans en oude rituelen voor de viering van het leven.

Biodanza is wetenschap, de poëzie van de ontmoeting en een subtiele kunst van integratie met het universum.

Het maakt gebruik van oefeningen op specifiek gekozen muziek, georganiseerd volgens een theoretisch model dat samenhang en eenheid geeft.

Het doel is om de gezondheid en emotionele communicatie te verbeteren en existentiële creativiteit te stimuleren.

De Biodanza-beweging wordt geleid door de International Biocentric Foundation.

Biodanza school – Systema Rolando Toro – Antwerpen

 

Een pedagogie die luistert

Een afwisseling van theoretische en ervaringsgerichte bijdragen

Tijd van rust en plezier

Een ruimte om je uit te drukken en eenvoudig weg jezelf te zijn

Een plek om te herbronnen

  

De school wordt geleid door Annette Heyndericx.

Het opleidingscurriculum is ontwikkeld door Rolando Toro Araneda en gedurende vele jaren van onderzoek geperfectioneerd.

Het curriculum van de school komt precies overeen met de eisen van de maker ervan en staat onder toezicht van de International Biocentric Foundation.

Het onderwijs wordt gegeven door ervaren Biodanza didacten en experten, erkend door deze stichting.

Rolando Toro Araneda

Rolando Toro is de ontwikkelaar van Biodanza. 

Hij werd geboren in Chili, in Conception, op 19 april 1924.

Hij bekleedde de leerstoel Psychologie van Kunst en Expressie aan het Instituut voor Esthetiek van de Pauselijke Katholieke Universiteit van Chili.

Als docent aan het Centrum voor Medische Antropologiestudies van de School of Medicine van de Universiteit van Chili deed hij onderzoek naar de uitdrukking van het onbewuste en de verruiming van het bewustzijn.

Hij werd benoemd tot emeritus-hoogleraar van de Inter-Amerikaanse Open Universiteit van Buenos Aires (Argentinië).

Hij was voorzitter van de International Biocentric Foundation, het orgaan dat Biodanza-activiteiten over de hele wereld coördineert, diploma’s uitreikt aan Biodanza-docenten, besluit over de opening van nieuwe opleidingsscholen en directeuren benoemt.

Hij was ook muzikant, schilder en dichter. Hij heeft schilderijententoonstellingen gehouden in Brazilië, Italië en Frankrijk.

Hij heeft boeken met poëzie en over psychotherapie gepubliceerd.

Hij is overleden op 16 februari 2010 in Santiago, Chili en danst vandaag in de sterren.

Annette Heynderickx 

Annette kwam in aanraking met Biodanza bij de School in Amsterdam in 2000. Daar werd ze meteen geraakt door Biodanza. Na de opleiding zette ze zich in als coördinator voor de nieuw op te richten School voor Biodanza in Rotterdam. Ze verdiepte zich verder aan de Scuolatoro in Milaan waar zij ondermeer les kreeg van Rolondo Toro zelf.

 

Daarna werd ze gevraagd om de Biodanza School Antwerpen op te richten en nieuwe mensen op te leiden volgens de richtlijnen van Rolanda Toro

 

Programma van de opleiding

De opleidingscyclus duurt drie jaar en bestaat uit 29 weekenden. Er worden 10 modules ingericht per jaar telkens op een vast weekend in de maand. Elke module omvat specifieke onderwerpen met betrekking tot theoretische achtergronden en de methodologie van Biodanza en daaraan gekoppelde vivencia. Na elke module wordt een certificaat van deelname uitgereikt[1]. Studenten van de opleiding dienen een kort verslag in over de theorie en hun vivencia bij hun tutor. 

Daarnaast volgt de student minimaal drie en maximaal acht theoretisch-vivenciële seminaries die verdere verdieping geven over theoretische concepten van Biodanza met een aansluitende vivencia. De seminaries zullen worden aangekondigd tijdens de opleiding. Daarnaast kunnen optioneel één of twee Minotaurus workshops worden gevolgd.

De basis modules in de eerste twee jaar staan open voor toehoorders en deelnemers aan de opleiding tot Biodanza-docent. De methodologisch modules zijn specifiek gericht op de methodologie van Biodanza voor toekomstige Biodanza-docenten. Op het einde van het tweede jaar zullen studenten worden toegelaten[2] tot de methodologische modules, de stage, en, het schrijven en voorstellen van een monografie om de titel tot Biodanza docent te verwerven. 

De thema’s van de cursussen sluiten aan bij het unieke trainingsprogramma:

Basis modules 

 1. Definitie en Theoretisch Model van Biodanza
 2. Vitaal Onbewuste en Biocentrisch principe
 3. De vivencia
 4. Biologische aspecten van Biodanza
 5. Fysiologische aspecten van Biodanza
 6. Psychologisch aspecten van Biodanza
 7. Identiteit en Integratie
 8. Trance en Regressie 
 9. Mythische en Filosofische voorgangers van Biodanza 
 10. Contact en Streling 
 11. Menselijke Beweging
 12. Vitaliteit 
 13. Seksualiteit 
 14. Creativiteit 
 15. Affectiviteit 
 16. Transcendentie 
 17. Biodanza en neurowetenschap (neurosciences)
 18. Werkingsmechanisme van Biodanza 
 19. Toepassingen en Uitbreidingen van Biodanza
 20. Biodanza Ars Magna 
 21. Biodanza en Sociale actie 
 22. De muziek in Biodanza 

 

Methodologie 

 1. Methodologie I -Muzikale semantiek 
 2. Methodologie II -De Biodanza sessie 
 3. Methodologie III - De Biodanza sessie- tweede gedeelte 
 4. Methodologie IV- De wekelijkse klas en workshops/ stages 
 5. Methodologie V - De groep in Biodanza 
 6. Methodologie VI – Beoordelingscriteria in het evolutionaire proces van Biodanza 
 7. Methodologie VII - Officiële lijst van oefeningen in Biodanza (oefening, muziek en aanwijzingen) 

Studie-plan

 

 1. Studie van de theoretische basiskennis gerelateerd aan Biodanza en fundamenten binnen de mensenwetenschap en Biologie.
 2. Verdieping van de vivencia: Verdieping van de individuele vivencia in een vaste wekelijkse groep, met het oog op de ontwikkeling van een toekomstig leraarschap.
 3. Methodologie: Aanleren van Biodanza oefeningen met hun naam, manier van uitvoeren en respectievelijke muziek.
 4. Muzikale semantiek: De muziek in Biodanza. Het onderzoek van prof. Rolando Toro naar gepaste muziek om de vivencia te wekken. Criteria bij de keuze uit het repertoire van Biodanza
 5. Verdiepende seminaries: De student moet gedurende de opleiding aan minimaal drie en maximaal acht theoretisch- vivenciële seminars deelnemen. Deze seminars hebben betrekking op de theorie van Biodanza en verschaffen een dieper inzicht in specifieke theoretische onderwerpen. Ieder seminar wordt gevolgd door een vivencia. De seminars worden in de loop van de opleiding aangekondigd. 
 6. Stage: Praktische ervaring in het geven van korte wekelijkse Biodanza klassen onder supervisie. Minimaal 8 supervisie-lessen[3].
 7. Monografie: Uitwerking van een theoretisch of praktisch concept m.b.t. Biodanza en publieke voordracht van de monografie3.

 

Locatie en tijden

 • De Feniks, Deurneleitjes 6 Mortsel Antwerpen
 • Aanvang zaterdag en zondag om 10.00 uur tot +/ 18.00 uur
 • Zorg dat je op tijd aanwezig bent, de zaal is open vanaf 9u30.

 

Toelatingsvoorwaarden

 • Aanmelding bij de directeur van de opleidingsschool waar zij/hij zich wenst in te schrijven.
 • Biodanza ervaring: de geïnteresseerde student heeft minimaal vijftig uur vivencia gevolgd bij gekwalificeerde docent, die de deelname hiervan bevestigd. In bijzondere gevallen worden uitzonderingen geaccepteerd door de directeur van de school. Als de student niet voldoet aan het vereiste minimum van 50 uur kunnen de resterende vereiste uren in de loop van de eerste zes maanden van de opleiding worden voltooid.
 • Een goede algemene fysieke en mentale gezondheid. 
 • Instromen in het eerste jaar is mogelijk, vanaf het tweede jaar is het in overleg nog mogelijk.
 • Het is in het eerste en soms ook het tweede jaar van de training mogelijk modules te volgen als toehoorder. Dit betekent dat je het weekend volgt voor verdieping van je vivencia, groei en ontwikkeling. Je krijgt hiervoor een certificaat. Mocht je op een later tijdstip beslissen om toch de volledig opleiding te doen, zijn deze certificaten geldig.
 • Het derde jaar is alleen mogelijk en toegankelijk voor de studenten die 70% van de voorgaande modules gevolgd hebben.

Registratie

Om te registreren in de school gebruikt de geïnteresseerde deelnemer het aanmeldingsformulier en ontvangt zij/hij het reglement die ondertekend wordt terugbezorgd aan de directeur van de school.

Hierbij heeft de deelnemer de toestemming dat de directeur van de school haar/zijn gegevens aan de International Biocentric Foundation communiceert. 

Deelname aan de opleidingsmodules, theoretisch vivenciële seminaries en een wekelijkse groep

De student volgt alle modules en seminaries aan de Biodanzaschool waar zij/hij is geregistreerd. Afwezigheden worden verantwoord. 

Bij afwezigheid op een workshop of seminarie worden deze bij voorkeur ingehaald in de volgende cyclus aan de school waar de student is geregistreerd. Eventueel kan dat in samenspraak mits goedkeuring met de directeur aan een andere scuolatoro of BRT school (maximaal twee modules per jaar mogen aan een andere school worden gevolgd). Het certificaat van deelname in een andere school wordt aan de directeur bezorgd. 

Als er workshops/modules/seminaries in een andere opleiding/school samenvallen met de opleidingsweekenden van de school geeft de student voorrang aan de activiteit die wordt ingericht aan de eigen school. 

Een niet-gerechtvaardigde afwezigheid van een student bij drie of meer opleidingsmodules (weekend of seminarie) zal beschouwd worden als het opgeven of verlaten van de opleiding en dientengevolge kan de directeur de inschrijving van de student bij de school opschorten.

Wekelijkse groep: De student neemt deel aan een wekelijkse groep met een vaste Biodanza-docent/tutor die bij voorkeur is gevormd aan een scuolatoro school. Afwezigheid in de wekelijkse groep wordt verantwoord. Wanneer er geen wekelijkse groep is in de regio van de student, dan bespreekt de student in samenspraak met de directeur hoe aan het vereiste aantal uren verdiepende vivencia kan worden gekomen.

Tarieven en bijdragen 2024– 2026

 • Jaarlijkse administratieve bijdrage voor de studenten van de school bedraagt € 50,00. Te betalen op het eerste schoolweekend van elk jaar. Kosten voor de Studenten van de school – Opleiding tot Biodanza leraar (incl. boekje digitaal)
 • € 175.00 per module (weekend)/€ 180 euro als er buitenlandse docenten lesgeven. 
 • Kortingsaanbieding: Betaal je het hele opleidingsjaar in één keer, dan krijg je een korting van €50.
 • Herhaling van hetzelfde weekend van de basismodules voor studenten uit onze school 50% korting. Studenten uit andere scholen betalen het volledige bedrag.
 • Als er meer dan twee jaar verstreken is na het volgen van de modules van de methodologie, dienen deze opnieuw te worden gevolgd en wordt het normale tarief gerekend (€ 175,00/ 180 euro).      
 • Als je door omstandigheden niet aan een module deel kan nemen, wordt 50% aangerekend. Bij het inhalen van de module in een volgend cyclus betaalt de deelnemer dan de overige 50%.          
 • Leraren die geen deelnemers uit hun wekelijkse groep in de school hebben betalen 50%.
 • Supervisie en monografie begeleiding € 45.00 per uur.
 
 

 

WIJ ALLEN ZIJN EEN

De kracht die ons voortdrijft is dezelfde die de zon ontsteekt, die de zeeën bezielt en die de kersenbomen laat bloeien.

De kracht die ons beweegt is dezelfde die het zaad prikkelt met zijn onheuglijke levensboodschap.

De dans verwekt het lot en dezelfde wet verbindt de bloem met de bries.

Onder de zonnebloem der harmonie zijn wij allen één.

Rolando Toro

 

 

Inschrijfformulier Biodanza lessen/opleiding
Agenda Biodanza lessen/opleiding
Heb je een vraag? Bel ons!
Biodanza School Antwerpen - Annette Heynderickx

Ik ben na vele jaren werkzaam te zijn als Biodanza docent alleen maar enthousiaster geworden, overtuigd van de kostbare parel in ons, die te ontdekken valt. De mogelijkheden die het unieke en visionaire werk van Systeem Biodanza hierin biedt.

Annette Heynderickx