Biodanza School Antwerpen

INCONSCIO NUMINOSO – 10/10 SFIDE CONTEMPORANEE – BIODANZA

Giornata Internazionale della Biodanza / 19 aprile 2020

di Silvia Signorelli 

Het Numineus onbewuste

Zoom -Conferentie via - 19.04.2020

10/10 Biodanza en de hedendaagse uitdaging

 

Rolando's verjaardag + 

10e verjaardag van Rolando's overlijden door Silvia Signorelli

 

Goedemiddag, goedemorgen iedereen

Allereerst wil ik de leden van de richtlijnraad van AIPOB en Viviana Toro en Rodrigo Toro hartelijk danken voor het ongelofelijke werk dat ze doen en dat ze hebben gedaan om dit internationale evenement mogelijk te maken.

 

Ik dank ook de niet-Engelssprekende deelnemers voor hun geduld om naar mijn arme Engels te luisteren.

 

Ik ben blij dat ik de verjaardag van Rolando Toro en de 10e verjaardag van zijn afscheid van de sterren kan vieren, samen met u allen, met deze conferentie over Numineus Onbewuste, het laatste theoretisch aspect van Biodanza die Rolando Toro ons gaf voordat hij heenging

Tijdens mijn conferentie zal ik regelmatig naar citaten van Rolando zelf verwijzen. Ik denk dat dit de meest effectieve en ook de meest respectvolle manier zal zijn om dit thema, waarvan de woordenschat uitsluitend bij Rolando's werk hoort, te delen.

Ik herinner me dat Rolando zei: "De grootsheid van de mens, de heiligheid van het leven is nooit gerespecteerd, dat is nog steeds niet zo! 

Ik zal dan met u spreken over het Numineus Onbewuste".

Op dit moment, wanneer de algemene context een open geest vereist en tegelijkertijd een unieke kans biedt om een significante bijdrage te leveren aan de sociale verandering, voel ik dezelfde urgentie om te delen over het Numineus Onbewuste, om een bredere visie op de mens als kosmisch wezen te voeden, in de hoop dat deze kracht ons allen zal helpen om nieuwe paden te bewandelen die ons te wachten staan.

Rolando begon zijn uiteenzetting over het Numineus Onbewuste met een vraag: wat betekent het eigenlijk om mens te zijn? En nogmaals: welk aspect of welke aspecten van de mens worden het meest onderdrukt in onze samenleving?

Rolando's antwoord was: de meest verdrongen menselijke aspecten zijn grootheid, schoonheid, heiligheid. Met het concept van het Numineus Onbewuste, als vierde en diepste laag van de mens (Sigmund Freud bedacht het persoonlijke onbewuste, Carl Gustav Jung het collectieve onbewuste, en Rolando zelf het vitale onbewuste), stelde Rolando een visie op de mens voor als uitdrukking van de kosmische kracht waarin de mens vrijelijk zijn eigen essentie kan uitdrukken: grootheid, sacraliteit, pracht, het vermogen tot affectieve verbondenheid.

 

Dit zijn de kwaliteiten die behoren tot de intelligentie van het leven en dus de kwaliteiten van de mens.  Dat wil zeggen dat het concept van het Numineus Onbewuste kan worden gezien als een verdere ontwikkeling van het concept van het Vitale Onbewuste, het psychisme van de cellen, de wijsheid van de cellen.

 

In feite zegt Roland: "Het psychisme van de cellen is niet alleen organisch, het is kosmisch; het hart is niet alleen organisch, het is kosmisch. En nogmaals: "Het vitale onbewuste is in overeenstemming met de levende essentie van het universum".

 

Nog duidelijker kunnen we het verband met het Biocentrische Principe begrijpen. Rolando zegt: "Het leven is een kracht -project die de evolutie van de kosmos begeleidt. We kunnen zeggen dat deze kracht dezelfde is die de mens gedurende het hele leven tot uitdrukking brengt door middel van het integratieproces.

 

Het leven is de biologische attractor die ons door de kosmische chaos leidt; in de woorden van Rolando: "Het leven is wat ons in staat stelt om door de chaos heen te gaan, eruit te komen en te bloeien in de woestijn".

 

Als kosmisch wezen, als uitdrukking van het leven, deelt de mens de grootsheid, de pracht en de kracht van het leven.

 

Rolando zegt: "Ik ben er zeker van dat er in elke man en vrouw een zaadje van oneindige grootsheid zit... deze grootsheid, deze Numineus energie, behoort tot de menselijke natuur, het zit in het diepste van iemands identiteit, het is de primordiale menselijke conditie... het is de eeuwige mens die Liefde, Verlichting, Moed, Intase uitdrukt".

 

Liefde, Verlichting, Moed en Intase zijn de uitdrukking van de goddelijkheid van de mens, van wat het werkelijk verdient om mens te worden genoemd.

 

Het zijn de mogelijkheden die, zegt Rolando, "het mogelijk maken voor de mens om zich positief te ontwikkelen, die de ontwikkeling van het gezonde deel voeden: de grootheid en het vermogen tot affectieve verbondenheid”

 

De mogelijkheden die de evolutie van de mens begeleiden van de ervaring van dissociatie naar de ervaring van oneindige liefde.

 

Meer dan ooit ervaren we de zeven fatale dissociaties die Rolando in onze beschaving heeft geïdentificeerd: de dissociaties tussen lichaam en ziel, affectiviteit en rationaliteit, het heilige en profane, het dagelijks en het eeuwige, het mannelijk en vrouwelijk, en nog meer, tussen mijzelf en de anderen, en tussen de mens en de kosmos.

 

Meer dan ooit moeten we evolueren naar de ervaring van oneindige liefde: "De permanente liefde voor anderen en voor de natuur, de integratie van de mens en alles wat bestaat" zegt Rolando.

 

Liefde 

"Liefde is de intrinsieke behoefte om bemind te worden en bemind te zijn. Om liefde te ontvangen, moet men liefde geven, tederheid aanbieden, de ander als een deel van mezelf beschouwen, met empathie handelen, vriendschap cultiveren. De liefde omvat verschillende kwalitatieve vormen: gemeenschappelijkheid, tederheid, passie, de epifanische liefde, dat wil zeggen de vereniging van zielen, een begrip dat door de Franse filosoof Emmanuel Lévinas wordt verwoord. Rolando zegt" Liefde is een vorm van integratie met het oneindige; het grootste leerproces is het leren liefhebben zonder grenzen; we zijn vaak bang voor de manifestatie van deze kosmische kracht in ons leven, maar dit is het hoogtepunt van grootsheid en absoluut geluk".

Verlichting 

De mogelijkheid om het beste van elkaar en de wereld om ons heen te zien; het gevoel van gulle liefde en innerlijke helderheid. Met ons licht kunnen we de ander echt waarnemen, ons verbinden met zijn essentie en, zegt Rolando, "hem onze kosmische broeder heiligen".

Rolando citerend: "Ik geloof dat de verlichte de mens is die de ander werkelijk kan zien, die de ziel van de ander kan zien, alsof hij een lantaarn bezit die hem in staat stelt de schaduw van de ander te verlichten, zijn gevoel van schuld, wrok, de concurrentie, de wreedheid op te lossen, zijn essentie te ontdekken, te onthullen zijn verlangen om te leven en gelukkig te zijn.

Moed

"Het is noodzakelijk om moedig te handelen, om de schaduw uit te dagen om de angst voor de expressie, de angst voor het onbekende, de angst voor de liefde en het leven te overwinnen. De moed waar ik het over heb - dit zijn de woorden van Rolando - is het vermogen om de chaos binnen te gaan, en deze te verlaten dankzij de connectie met een attractor die ons voorbij de chaos leidt, een attractor die de uitdrukking is van het natuurlijke vermogen om moeilijkheden te overwinnen, door de chaos heen te gaan, en eruit te komen om te bloeien in de woestijn".

Intase 

De innerlijke extase. De uitdrukking van de diepe verbondenheid met zichzelf en het geluk van het bestaan. Intasis verwijst naar de kosmische identiteit. Om te voelen, op een coenesthetisch niveau, om deel uit te maken van het universum.

"Het is noodzakelijk om verbinding te maken met de eeuwige mens die in ons woont, met de innerlijke god, om toegang te krijgen tot de vivencia van kosmische kracht, om te voelen dat we deel uitmaken van het universum, om de aanwezigheid van de kosmos in het lichaam te voelen," zegt Rolando.

En nogmaals: "De staat van intasis bestaat uit het ontwaken van de innerlijke god, het voelen van de zuiverheid en de kracht van onze identiteit. Intasis stelt ons in staat onze identiteit aan te nemen als kosmische wezens en als bewakers van de kracht van de verbondenheid.

Intase is de oorsprong van ethisch bewustzijn, van geluk, het geeft ons toegang tot de schepping en de perceptie van schoonheid".

Ik ga nu afsluiten met de woorden van Rolando: "Het Numineus Onbewuste geeft ons toegang tot de ervaring van intimiteit, tot liefde zonder grenzen, tot de schepping als een openbaring van schoonheid en mysterie".

Ik denk dat we met het Numineus Onbewuste alles hebben wat we nodig hebben in deze moeilijke tijden.

Een paar dagen geleden vertelde een geliefd persoon: "Een wereld waarin we allemaal gescheiden zijn, een wereld zonder liefde, is geen wereld, het is een klap in het gezicht van het universum.

Ik voel dat we alleen het Numineus Onbewuste hoeven te dansen.  Ik heb geen behoefte aan iets anders.

Ik wacht om weer te dansen.

En op sommige momenten is het alsof ik niet meer kan wachten.  Terwijl ik Rolando nog steeds hoor zeggen, "Laten we de vivencia doen!"

Ik dank u allen.

Silvia Signorelli

 

Inschrijfformulier Biodanza lessen/opleiding
Agenda Biodanza lessen/opleiding
Heb je een vraag? Bel ons!
Biodanza School Antwerpen - Annette Heynderickx

Ik ben na vele jaren werkzaam te zijn als Biodanza docent alleen maar enthousiaster geworden, overtuigd van de kostbare parel in ons, die te ontdekken valt. De mogelijkheden die het unieke en visionaire werk van Systeem Biodanza hierin biedt.

Annette Heynderickx