Biodanza School Antwerpen

Opleiding cyclus start februari 2021

(Telkens het eerst weekend van de maand)

De opleiding duurt drie jaar en bestaat uit 29 weekenden. Het is een vast weekend per maand m.u.v. de zomervakantie. 10 weekend-modulen per jaar met specifieke onderwerpen en thema's inherent aan de theoretische achtergronden en de methodologie van Biodanza.

 

 • Tevens twee Minotaurus Projecten (facultatief) en minimaal drie (3) tot acht (8) studiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten/ seminars hebben aanverwante thema's.
 • Na het vijfde methodologie schoolweekend kun je een eigen groep onder begeleiding beginnen, d.i. een praktische stage, onder supervisie. En dien je een verwerking te maken in de vorm van een monografie en de presentatie ervan te verzorgen. 
 • Het volgen van wekelijkse Biodanza lessen bij een afgestudeerd Biodanza leraar is voorwaarde voor de verdieping van je vivencia als je student bent. Tenzij in uitzonderlijke geval als er geen wekelijkse groep in de buurt is.

Op het einde van de opleiding na een algemene beoordeling, ontvang je als leerling een diploma van Biodanza leraar.

Programma

Het opleidingsprogramma voorziet in de volgende onderwerpen

1. Studie van de theoretische basiskennis gerelateerd aan Biodanza en fundamenten binnen de mensenwetenschap en Biologie.

2. Verdieping van de vivencia Verdieping van de individuele vivencia in een vaste groep, met het oog op de ontwikkeling van een toekomstig leraarschap.

3. Methodologie Aanleren van Biodanza oefeningen met hun naam, manier van uitvoeren en respectievelijke muziek.

4. Muzikale semantiek De muziek in Biodanza. Het onderzoek van prof. Rolando Toro naar gepaste muziek om de vivencia te wekken. Criteria bij de keuze uit het repertoire van Biodanza

5. Stage Praktische ervaring in het geven van korte wekelijkse Biodanza klassen onder supervisie

6. Monografie Verwerking in een monografie refererend aan een theoretisch aspect of aan de praktijk van Biodanza

DATA  THEMA DIDACT/DOCENT
5/6 september 2020 Definitie en Theoretisch Model van Biodanza  
3/4 oktober Vitaal Onbewuste en Biocentrisch principe  
7/8 november De vivencia  
5/6 december Biologische aspecten van Biodanza  
6/7 februari 2021 Fysiologische aspecten van Biodanza  
6/7 maart 2021 Psychologisch aspecten van Biodanza  

V- cyclus eindigt jan. 2021

Theoretisch-vivenciele modules met specifieke Biodanza thema’s

 • Definitie en Theoretisch Model van Biodanza
 • Vitaal Onbewuste en Biocentrisch principe
 • De vivencia
 • Biologische aspecten van Biodanza
 • Fysiologische aspecten van Biodanza
 • Psychologisch aspecten van Biodanza
 • Identiteit en Integratie
 • Trance en Regressie
 • Mythische en Filosofische voorgangers van Biodanza
 • Contact en Streling
 • Menselijke Beweging
 • Vitaliteit
 • Seksualiteit
 • Creativiteit
 • Affectiviteit
 • Transcendentie
 • Biodanza en neurowetenschap (neurosciences)
 • Werkingsmechanisme van Biodanza
 • Toepassingen en Uitbreidingen van Biodanza
 • Biodanza Ars Magna
 • Biodanza en Sociale actie
 • De muziek in Biodanza
 • Methodologie I -Muzikale semantiek
 • Methodologie II -De Biodanza sessie
 • Methodologie III - De Biodanza sessie- tweede gedeelte
 • Methodologie IV- De wekelijkse klas en workshops/ stages
 • Methodologie V - De groep in Biodanza
 • Methodologie VI – Beoordelingscriteria in het evolutionaire proces van Biodanza
 • Methodologie VII - Officiële lijst van oefeningen in Biodanza (oefening, muziek en aanwijzingen)
Inschrijfformulier Biodanza lessen/opleiding
Agenda Biodanza lessen/opleiding
Heb je een vraag? Bel ons!
Biodanza School Antwerpen - Annette Heynderickx

Ik ben na vele jaren werkzaam te zijn als Biodanza docent alleen maar enthousiaster geworden, overtuigd van de kostbare parel in ons, die te ontdekken valt. De mogelijkheden die het unieke en visionaire werk van Systeem Biodanza hierin biedt.

Annette Heynderickx