Biodanza School Antwerpen

Eerste schoolweekend op 20/21 april 2024

(We dansen telkens het derde weekend van de maand)

De opleiding duurt drie jaar en bestaat uit 29 weekenden. Het is voor zover mogelijk een vast weekend per maand m.u.v. de zomervakantie. 10 modulen per jaar met specifieke onderwerpen inherent aan de theoretische achtergronden en de methodologie van Biodanza.

Opgelet, in september zijn we een weekend eerder (tweede weekend) vanwege het niet beschikbaar zijn van de zaal.

 

 • Tevens twee Minotaurus Projecten (facultatief) en minimaal drie (3) tot acht (8) studiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten/ seminars hebben aanverwante thema's.
 • Na het vijfde methodologie schoolweekend kun je een eigen groep onder begeleiding beginnen, d.i. een praktische of praktijk stage onder supervisie. En dien je een verwerking en presentatie te maken in de vorm van een monografie.
 • Het volgen van wekelijkse Biodanza lessen bij een afgestudeerd Scuolatoro Biodanza leraar is voorwaarde voor de verdieping van je vivencia en is een belangrijk onderdeel van je training als student aan de School. Tenzij in uitzonderlijke geval er geen wekelijkse groep in de buurt is, moet er tenminste 1 dag Biodanza per maand gevolgd worden.

Op het einde van de opleiding na een algemene beoordeling, ontvang je een diploma van Biodanza leraar.

Programma

Het opleidingsprogramma voorziet in de volgende onderwerpen

1. Studie van de theoretische basiskennis gerelateerd aan Biodanza en fundamenten binnen de mensenwetenschap en Biologie.

2. Verdieping van de vivencia Verdieping van de individuele vivencia in een vaste wekelijkse groep, met het oog op de ontwikkeling van een toekomstig leraarschap.

3. Methodologie Aanleren van Biodanza oefeningen met hun naam, manier van uitvoeren en respectievelijke muziek.

4. Muzikale semantiek De muziek in Biodanza. Het onderzoek van prof. Rolando Toro naar gepaste muziek om de vivencia te wekken. Criteria bij de keuze uit het repertoire van Biodanza

5. Stage Praktische ervaring in het geven van korte wekelijkse Biodanza klassen onder supervisie (8)

6. Monografie Verwerking in een monografie refererend aan een theoretisch of praktisch deel m.b.t. Biodanza

TE VOLGEN MODULES 

DATA  THEMA DIDACT/DOCENT
20/21 april 2024 Definitie van Biodanza en het Theoretisch Model  
18/19 mei 2024 Het Vitaal Onbewuste en het Biocentrisch Principe  
15/16  juni 2024 De Vivencia  
opgelet! een week eerder 14/15 september 2024
Biologische aspecten van Biodanza  
19/ 20 oktober  2024 Fysiologische aspecten van Biodanza  

16/17 november 2024

Psychologische aspecten van Biodanza

 

21/22 december 2024 Identiteit en Integratie  
Januari 2025 Trance en Regressie   
Februari 2025 Mythische en Filosofische voorgangers van Biodanza   
Maart 2025 Contact en Streling    
April 2025 Menselijke Beweging  
Mei 2025 Vitaliteit    
Juni 2025  Seksualiteit    
september 2025 Creativiteit    
oktober 2025 Affectiviteit    

Mis je een weekend door omstandigheden kan je het op een later moment in de School inhalen.

Theoretisch-vivenciele modules met specifieke Biodanza thema’s

 • Definitie en Theoretisch Model van Biodanza
 • Vitaal Onbewuste en Biocentrisch principe
 • De vivencia
 • Biologische aspecten van Biodanza
 • Fysiologische aspecten van Biodanza
 • Psychologisch aspecten van Biodanza
 • Identiteit en Integratie
 • Trance en Regressie 
 • Mythische en Filosofische voorgangers van Biodanza 
 • Contact en Streling 
 • Menselijke Beweging
 • Vitaliteit 
 • Seksualiteit 
 • Creativiteit 
 • Affectiviteit 
 • Transcendentie 
 • Biodanza en neurowetenschap (neurosciences)
 • Werkingsmechanisme van Biodanza 
 • Toepassingen en Uitbreidingen van Biodanza
 • Biodanza Ars Magna 
 • Biodanza en Sociale actie 
 • De muziek in Biodanza juni 2023
 • Methodologie I -Muzikale semantiek september 2023
 • Methodologie II -De Biodanza sessie oktober 2023
 • Methodologie III - De Biodanza sessie- tweede gedeelte november 2023
 • Methodologie IV- De wekelijkse klas en workshops/ stages december 2023
 • Methodologie V - De groep in Biodanza januari 2024
 • Methodologie VI – Beoordelingscriteria in het evolutionaire proces van Biodanza februari 2024
 • Methodologie VII - Officiële lijst van oefeningen in Biodanza (oefening, muziek en aanwijzingen) maart 2024
Inschrijfformulier Biodanza lessen/opleiding
Agenda Biodanza lessen/opleiding
Heb je een vraag? Bel ons!
Biodanza School Antwerpen - Annette Heynderickx

Ik ben na vele jaren werkzaam te zijn als Biodanza docent alleen maar enthousiaster geworden, overtuigd van de kostbare parel in ons, die te ontdekken valt. De mogelijkheden die het unieke en visionaire werk van Systeem Biodanza hierin biedt.

Annette Heynderickx