Biodanza School Antwerpen

Nieuwe Opleiding start september 2024

(Telkens het derde weekend van de maand)

De opleiding duurt drie jaar en bestaat uit 29 weekenden. Het is voor zover mogelijk een vast weekend per maand m.u.v. de zomervakantie. 10 modulen per jaar met specifieke onderwerpen inherent aan de theoretische achtergronden en de methodologie van Biodanza.

 

 • Tevens twee Minotaurus Projecten (facultatief) en minimaal drie (3) tot acht (8) studiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten/ seminars hebben aanverwante thema's.
 • Na het vijfde methodologie schoolweekend kun je een eigen groep onder begeleiding beginnen, d.i. een praktische stage, onder supervisie. En dien je een verwerking te maken in de vorm van een monografie en de presentatie ervan te verzorgen. 
 • Het volgen van wekelijkse Biodanza lessen bij een afgestudeerd Scuolatoro Biodanza leraar is voorwaarde voor de verdieping van je vivencia als je student bent. Tenzij in uitzonderlijke geval als er geen wekelijkse groep in de buurt is.

Op het einde van de opleiding na een algemene beoordeling, ontvang je als leerling een diploma van Biodanza leraar.

Programma

Het opleidingsprogramma voorziet in de volgende onderwerpen

1. Studie van de theoretische basiskennis gerelateerd aan Biodanza en fundamenten binnen de mensenwetenschap en Biologie.

2. Verdieping van de vivencia Verdieping van de individuele vivencia in een vaste groep, met het oog op de ontwikkeling van een toekomstig leraarschap.

3. Methodologie Aanleren van Biodanza oefeningen met hun naam, manier van uitvoeren en respectievelijke muziek.

4. Muzikale semantiek De muziek in Biodanza. Het onderzoek van prof. Rolando Toro naar gepaste muziek om de vivencia te wekken. Criteria bij de keuze uit het repertoire van Biodanza

5. Stage Praktische ervaring in het geven van korte wekelijkse Biodanza klassen onder supervisie

6. Monografie Verwerking in een monografie refererend aan een theoretisch aspect of aan de praktijk van Biodanza

DATA  THEMA DIDACT/DOCENT
19/29 november 2022 Vitaliteit  
17/18 december 2022 Seksualiteit  
21/22  januari 2023 Creativiteit  
18/19 februari 2023 Affectiviteit  
18/ 19 maart  2023 Transcendentie  

15/16 april 2023

Werkingsmechanisme van Biodanza

 

20/21 mei 2023  Biodanza Ars Magna  
17/18 Juni 2023 De muziek in Biodanza   
16/17 September 2023 Methodologie I -Muzikale semantiek  
21/22 Oktober 2023 Methodologie II -De Biodanza sessie  
18/19 November 2023 Methodologie III - De Biodanza sessie-2  
16/17 December 2023 Methodologie IV- De wekelijkse klas en workshops/ stages  
20/21 Januari 2024 Methodologie V - De groep in Biodanza  
17/18 Februari 2024 Methodologie VI – Beoordelingscriteria in het evolutionaire proces van Biodanza  
16/16 maart 2024 Methodologie VII - Officiële lijst van oefeningen in Biodanza (oefening, muziek en aanwijzingen)  

Theoretisch-vivenciele modules met specifieke Biodanza thema’s

 • Definitie en Theoretisch Model van Biodanza
 • Vitaal Onbewuste en Biocentrisch principe
 • De vivencia
 • Biologische aspecten van Biodanza op 15/16 januari 2022
 • Fysiologische aspecten van Biodanza 19/20 februari 2022
 • Psychologisch aspecten van Biodanza op op 19/20 maart 2022 
 • Identiteit en Integratie op 23/24 april 2022 (ivm Pasen een week later) door Silvia Signorelli
 • Trance en Regressie op 21/22 mei 2022
 • Mythische en Filosofische voorgangers van Biodanza 18/19 juni 2022
 • Contact en Streling (waarschijnlijk andere locatie) 17/18 september 2022
 • Menselijke Beweging 15/16 oktober 2022
 • Vitaliteit 19/20 november 2022
 • Seksualiteit 17/18 december 2022
 • Creativiteit 21/22 januari 2023 
 • Affectiviteit 18/19 februari 2023
 • Transcendentie 18/19 maart 2023
 • Biodanza en neurowetenschap (neurosciences)
 • Werkingsmechanisme van Biodanza 215/16 april 2023
 • Toepassingen en Uitbreidingen van Biodanza
 • Biodanza Ars Magna 20/21 mei 2023
 • Biodanza en Sociale actie 
 • De muziek in Biodanza juni 2023
 • Methodologie I -Muzikale semantiek september 2023
 • Methodologie II -De Biodanza sessie oktober 2023
 • Methodologie III - De Biodanza sessie- tweede gedeelte november 2023
 • Methodologie IV- De wekelijkse klas en workshops/ stages december 2023
 • Methodologie V - De groep in Biodanza januari 2024
 • Methodologie VI – Beoordelingscriteria in het evolutionaire proces van Biodanza februari 2024
 • Methodologie VII - Officiële lijst van oefeningen in Biodanza (oefening, muziek en aanwijzingen) maart 2024
Inschrijfformulier Biodanza lessen/opleiding
Agenda Biodanza lessen/opleiding
Heb je een vraag? Bel ons!
Biodanza School Antwerpen - Annette Heynderickx

Ik ben na vele jaren werkzaam te zijn als Biodanza docent alleen maar enthousiaster geworden, overtuigd van de kostbare parel in ons, die te ontdekken valt. De mogelijkheden die het unieke en visionaire werk van Systeem Biodanza hierin biedt.

Annette Heynderickx