Biodanza School Antwerpen

23.11.2024 Tutor Training Module I

Introduction on the Module I Tutor training/ Inleiding op de module I Docententraining Rolando Toro Araneda

De diepgaande methodologie training heeft als doel een helder bewustzijn te creëren met betrekking tot bepaalde essentiële punten.


Biodanza studenten leren het leven te voelen in plaats van het te 'denken'. Dit geldt ook voor studenten tijdens de opleiding en het is goed dat dit zo is. Want het leerproces moet op drie niveaus plaatsvinden: intellectueel, vivenciaal en visceraal.


Desondanks ontvangen de opleidings-studenten hierdoor vaak hun Biodanza docententitel zonder dat ze, vanuit een noëtisch standpunt, het begrip van de relatie tussen de vivencia en de oefeningen die deze voortbrengen en het belang van de oefeningen volledig hebben gerijpt en geïncorporeerd.

 

Daarom is de diepgaande methodologie bijscholing/ training in het leven geroepen om het proces van "weten hoe te denken" over het Biodanza Systeem te stimuleren.

 

In deze training wordt namelijk het vermogen ontwikkeld om de oefeningen met objectiviteit te behandelen, die ook in de Scholen (met uitzondering van de methodologie workshops) met subjectiviteit worden behandeld.
Biodanza heeft een precieze code, die vervat zit in het theoretische model.

 

Biodanza wordt geleid: het is geen vrije dans. De methodologie van Biodanza is een zeer verfijnde "technologie".

Aan de basis van iedere Biodanza oefening ligt een lange voorbereidingsmeditatie die in de praktijk gebracht moet worden.

De diepgaande methodologie training legt daarom een continuïteit tussen het eigen vormingsproces in Biodanza en de professionele functie van het volgen van nieuwe studenten in opleiding.

 

The in depth methodology course has the objective of creating a lucid conscience with regards to certain essential points.

Biodanza students learn to feel life instead of ‘thinking’ it. This is also true for students during the formation course and it is good that it is so. Because the learning process has to happen on three levels: intellectual, vivencial and visceral.

Never the less, because of this, the formation students often receive their Biodanza  teacher title without having fully matured and incorporated,from a noetic point of view, the understanding of the relationship between the vivencia and the exercises that produce them and the importance of the exercises.

Therefore the in depth methodology course is created to stimulate the process of “knowing how to think” the Biodanza System.

In this course, in fact, the ability to treat the exercises with objectivity is developed, which are also in the Schools (with the exception of the methodology workshops) treated with subjectivity.

Biodanza has a precise code, which is contained in its theoretic model.
Biodanza is guided: it is not a free dance. The methodology of Biodanza is a highly refined “technology”.
At the base of every Biodanza exercise, there has been a long preparation meditation which needs to be put into evidence.

The in depth methodology course therefore establishes a continuity between ones own formative process in Biodanza and the professional function of following new students in formation.


** Noëtisch: in de filosofie, met betrekking tot de noesi. Noesi: vc. dotta, gr. noesis ' waarnemen, begrijpen', van noêin 'denken'. In de filosofie van Aristoteles, de onmiddellijke intellectuele kennis. In de filosofie van Husserl, de handeling van het denken' (Nicola Zingarelli, vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, 2003).

 

Inschrijfformulier Biodanza lessen/opleiding
Agenda Biodanza lessen/opleiding
Heb je een vraag? Bel ons!
Biodanza School Antwerpen - Annette Heynderickx

Ik ben na vele jaren werkzaam te zijn als Biodanza docent alleen maar enthousiaster geworden, overtuigd van de kostbare parel in ons, die te ontdekken valt. De mogelijkheden die het unieke en visionaire werk van Systeem Biodanza hierin biedt.

Annette Heynderickx