Biodanza School Antwerpen

Boodschap van Rolando Toro aan de Biodanza-leraren

"De opleiding van de Biodanza-leraar bestaat in wezen uit de ontdekking van een missie. Het overbrengen van de staat van genade, het tonen van nieuwe manieren om liefde te leven en het verlichte bewustzijn te wekken. Vaak hebben mensen een twijfelachtige identiteit en reduceren hun bestaan tot de behoeften van een verarmde of zelfs giftige omgeving. Als mensen zich onbelangrijk voelen, zijn hun acties onbelangrijk.

Het zelfbeeld van minderwaardigheid creëert monsters. Veel mensen weten niet dat ze een godheid in zich dragen. De essentie van de mens is de eeuwige viering van het leven. Deze toestand onthult hem een verlichte kijk op zichzelf en de wereld. Innerlijke verlichting is geen persoonlijk voorrecht. Verlichting alleen voor jezelf is niet genoeg. Ons licht bestaat om degenen die in de duisternis blijven te verlichten, om ze in hun essentie te zien en om licht naar hen door te geven. Het leven is een heel bijzondere kans, de mogelijkheid om "de eeuwige mens" waar te nemen en in het lichaam het plezier van de heiligheid van het leven te voelen. Er is iets groters en mooiers in ons dan wat we denken of doen.

Als we ons niet verbinden met dit eeuwige fundament, met het gevoel dat we arme stervelingen vol moeilijkheden zijn, wordt ons leven onbeduidend. Om verbinding te maken met de schoonheid van het leven is essentieel. In werkelijkheid is verlichting, die vaak wordt genoemd als een uitzonderlijk fenomeen vol mystieke, mysterieuze en incidentele connotaties, een natuurlijke toestand van alle mensen. Het is een verandering van visie op onszelf en de zin van het leven. Het is een nieuwe manier om ons aan anderen te binden en moeilijkheden te ondervinden als onderdeel van ons alchemistische werk, waarbij we de overvloed en schoonheid die de liefde opwekt accepteren. We zijn veel meer dan we in het algemeen denken. We zijn kosmische wezens die in staat zijn om te houden van en schoonheid te creëren. Als we niet uitgaan van grootsheid, veranderen we in moordenaars en wordt ons leven onbeduidend.
Tot mijn vreugde voeren de mensen van Biodanza de hoogste taak uit die ons bestaan kan vervullen: het teruggeven van de heiligheid van het leven aan de wereld."

Rolando Toro

 

Boodschap van Rolando Toro aan de studenten van Biodanza

19.10.1982

Een nieuw scenario van menselijke evolutie is aangebroken; een nieuw, ongekend type van sociale actie komt voort uit het verlichte hart.

We weten nu dat er geen sociale transformatie mogelijk is zonder een diepgaande verandering in gevoelens, d.w.z. in de manier waarop mensen met elkaar en met de kosmische omgeving verbonden zijn.

Biodanza is de grootste organiserende kracht, een synthese van verenigende energie die in staat is het leven te vernieuwen.

Onze sleutel is contact, onze zekerheid is contact.

Maar een contact dat zo intiem, diep en emotioneel is dat het alleen gerealiseerd kan worden door de geleidelijke openbaring van liefde.

Het huidige onderwijs bevordert contact niet, contact betekent het aangaan van essentiële banden.

De huidige onderwijssystemen creëren mensen die voorbestemd zijn om hun mogelijkheden te laten mislukken.

Het huidige onderwijs houdt de mens niet verenigd met zijn werk, maar scheidt hem er juist van af.

Het huidige onderwijs cultiveert geen affectiviteit, maar houdt mechanismen van uitbuiting en onderdrukking in stand.

Het huidige onderwijs ontwikkelt geen kosmisch bewustzijn of ecologische liefde.

Haar methodologieën verminderen dit bewustzijnsniveau zelfs.

Ongetwijfeld zou de loop van de geschiedenis door slechts één generatie kunnen worden veranderd als de rituelen van een beschaving van de dood zouden worden getransformeerd in een permanente creatie van bewust en liefdevol leven.

De opvoeding van één enkele generatie zou de kwaliteit van het evolutieproces in de wereld veranderen. Mensen zouden worden opgeleid voor heelheid, zoals de holistische cultuur voorstelt.

Biodanza legt een geweldige basis voor deze renaissance.

De evolutie van het heden moet de mannen van de toekomst omvatten.

De mens van het heden zal weten hoe zich onder te dompelen in de smaak van tranen en de smaak van het lichaam, van zijn liefdes, en zal weten hoe zich te openen voor extase, voor het essentiële, voor het eeuwige.

Contact is een politieke actie; liefde en transcendentie zijn drijvende krachten van sociale rechtvaardigheid.

Biodanza is de samenzwering van de liefde.

De tijd is gekomen om te beginnen.

Ik stuur deze boodschappen naar mijn studenten en professoren van biodanza, de charismatische kinderen die het leven mij heeft geschonken en in wie de energie ontkiemt voor de schepping van een wereld waarin het leven zal worden gerespecteerd en verheven.

Rolando Toro
 

Inschrijfformulier Biodanza lessen/opleiding
Agenda Biodanza lessen/opleiding
Heb je een vraag? Bel ons!
Biodanza School Antwerpen - Annette Heynderickx

Ik ben na vele jaren werkzaam te zijn als Biodanza docent alleen maar enthousiaster geworden, overtuigd van de kostbare parel in ons, die te ontdekken valt. De mogelijkheden die het unieke en visionaire werk van Systeem Biodanza hierin biedt.

Annette Heynderickx