Biodanza School Antwerpen

18.12.2021 De Vivencia

Biodanza opleiding- Antwerpen

“Het zijn van een Biodanza docent geeft ons de mogelijkheid om in elke les het paradijs te scheppen en daarin te vertoeven. Wat een betoverend werk! Biodanza docenten hebben de missie om een beetje meer liefde, schoonheid en vreugde in deze wereld te brengen".  Rolando Toro Araneda

 

Op 18 en 19 december 2021 

het 3e theoretisch- vivencieel schoolweekend
 

De vivencia

Ontwikkeling van ons potentieel

met Annette Heynderickx

Bij het verschijnsel leren is niet alleen het corticale deel betrokken, maar het gehele organisme. Het speelt zich af op drie niveaus: cognitief, vivencieel en visceraal. Deze drie niveaus hebben een sterke autonomie, maar zij zijn neurologisch met elkaar verbonden en kunnen elkaar conditioneren. De poort naar Biodanza en de koninklijke weg naar het vitale onbewuste is de vivencia, die een integrerende en ordenende waarde heeft voor het individu.  Het laat toe het leven te voelen in al zijn complexiteit, met al zijn emotionele en organische kenmerken. Biodanza is vooral gericht op de grote betekenissen van het leven.  Het benadrukt het belang van verbinding en contact in menselijke relaties, met de natuur en met zichzelf.

TRAINING TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN MET ERVARING IN BIODANZA

 

BEROEPSPERSPECTIEF EN EIGEN ONTWIKKELING!

Biodanza is op vele terreinen toepasbaar, meer specifiek daar waar het gaat om mens en relaties; in de pedagogie, therapeutische en medische werkgebieden of de communicatie en/of het organisatie -advies werk.

De opleiding biedt je een enorme spurt in zelfontwikkeling. Het wekt je sensitiviteit in gebaar, gedrag expressie en beweging. Zij stimuleert een maximum aan potentieel in je leven.

Wat is Biodanza?

Biodanza is het leven dansen of naar de Franse Filosoof Garaudy die het boek schreef: “Leven is dansen”. Het is de moed vinden het leven te dansen! En soms is dat wel een beetje een opgave!

Het is de grootste kunst op aarde stelt Rolando: het is de Ars magna, wat hetzelfde betekent als 'het grote werk'. Helaas hebben we dit nooit geleerd! Biodanza biedt kansen om met deze sleutel in contact te komen op een simpele, vriendelijke en liefdevolle manier.

Bijzonder is dat Biodanza werkt met gezondheid in een transcendente dimensie van constant respect voor het leven. Het is een revolutionair pad van ontwikkeling door expressie te geven aan alle mogelijkheden die je in je draagt, het is opnieuw verliefd worden; te zijn wie je in wezen bent.

Het is een proces van beleving, van vivenciele ontwikkeling dat alle aspecten van het menselijk wezen omvat; vitaliteit, seksualiteit, creativiteit, affectiviteit en transcendentie omdat deze processen van ontwikkeling elkaar beïnvloeden en versterken.

 

De oorsprong van Biodanza

De conceptuele basis van Biodanza komt voort uit een meditatie over het leven; uit het verlangen herboren te worden uit onze gebroken gebaren, uit onze lege en steriele structuur van repressie; het komt met zekerheid voort uit de nostalgie van liefde.

 

De misvorming van de westerse geest bereikte in de vorige eeuw haar hoogtepunt met het grootste aantal aanvallen op het menselijk leven dat de geschiedenis kent. De pathologie van het ego, gekenmerkt door de breuk tussen natuur en cultuur, met een buitensporige valorisatie van de cultuur ten koste van de natuur, en het overdreven overwicht van de rede over de instincten, werd versterkt tot nooit eerder bereikte grenzen. 

Deze pathologie wordt ondersteund door staatsinstellingen en politieke en onderwijsideologieën. Veel van de intellectuelen en denkers van ons tijdperk delen deze.

 

Biodanza is dan ook een openlijke inbreuk op de hedendaagse culturele waarden, op de dictaten van de vervreemding van de consumptiemaatschappij en op de totalitaire ideologieën. Het stelt het herstel voor van de oorspronkelijke band in de mens met de soort als een biologische totaliteit, en met het universum als een kosmische totaliteit.

 

We zijn te eenzaam te midden van de collectivistische chaos. Er is een manier om afwezig te zijn, zelfs met al onze aanwezigheid. Door niet te kijken, niet te luisteren, de ander niet aan te raken, ontnemen we hem op subtiele wijze zijn identiteit; we zijn bij de ander, maar we negeren hem. Deze bewuste of onbewuste diskwalificatie omvat de pathologie van het ego. De aanwezigheid van de ander vieren, hem verheffen in de wezenlijke fascinatie van de ontmoeting, is misschien de enige gezonde mogelijkheid. 

 

Biodanza neemt dus deel aan een andere visie. Het stelt de zoektocht voor naar een nieuwe manier van leven, het opnieuw wekken van onze slapende gevoeligheid.

Om beter te leven hebben we een gevoel van intimiteit nodig, van aangename verbondenheid, en stimulerende sierlijkheid. Ik heb de doelstellingen van Biodanza in deze natuurlijke behoeften geplaatst.

"We are all one" 

Onze School in Antwerpen is verbonden aan de Scuolatoro en de AIPOB** (Internationale Beroeps- vereniging van Biodanza Leraren - Systeem Rolando Toro Araneda.)

Deze nieuwe structuur is opgericht door een groep schooldirecteuren en Biodanza professionals om de ontwikkeling van het Biodanza systeem te beschermen. Dit in overeenstemming met de laatste wilsbeschikking van Rolando Toro Araneda en om de identiteit van zijn systeem te behouden.

De School voor Biodanza- Antwerpen streeft ernaar om de studenten op te leiden tot Biodanza leraren naar het "Rolando Toro systeem". Waarna men Biodanza kan geven aan groepen volwassenen in zowel educatieve instituten als in ziekenhuizen of in de sociale hulpverlening.

Verschillende gespecialiseerde leraren zullen uitgenodigd worden, waarvan sommige uit Zuid Amerika, Italië, België, Nederland of elders om hun didactische vaardigheden en talenten en om hun ondersteuning aan de school te bieden.

College van Docenten: Silvia Signorelli, Francesco Binfaré, Eliane Matuk, Marcelo Mur. Viviana Luz Toro

De School valt onder de directie van Annette Heynderickx, Tutor en Didactisch Biodanza leraar. 

 

Opleiding cyclus is telkens het derde weekend van de maand. 

De opleiding duurt drie jaar en bestaat uit 29 weekenden. Het zijn modulen met specifieke onderwerpen/ thema's inherent aan de theoretische achtergronden en methodologie van Biodanza.

We doen 10 schoolweekenden per jaar. Daarnaast bestaat de opleiding uit twee Minotaurus Projecten (deze zijn facultatief) en minimaal drie (3) en maximaal acht (8) studiebijeenkomsten/ seminars. Deze bijeenkomsten hebben aanverwante thema's. Zij worden gehouden op een of twee extra schoolweekenden. Of in deze tijden soms 'online"

Na het vijfde methodologie schoolweekend kun je een eigen groep onder begeleiding beginnen, d.w.z. een praktische stage onder supervisie. Ter afsluiting maak je een verwerking in de vorm van een monografie en presenteer je deze. 

Het volgen van wekelijkse Biodanza lessen bij een afgestudeerd Biodanza leraar is voorwaarde voor de verdieping van je vivencia als je student bent. Tenzij in uitzonderlijke geval als er geen wekelijkse groep in de buurt is.

Op het einde van de opleiding na een algemene beoordeling, ontvang je als leerling een diploma van Biodanza leraar.

 

Programma

Het opleidingsprogramma voorziet in de volgende onderwerpen

1. Studie van de theoretische basiskennis gerelateerd aan de theorie van Biodanza en haar fundamenten binnen de mensenwetenschap en de Biologie.

2. Verdieping van de vivencia. Verdieping van de individuele vivencia in een groep, met het oog op de ontwikkeling van een toekomstig leraarschap.

3. Methodologie het aanleren van Biodanza oefeningen met hun naam, hun manier van uitvoeren en met de respectievelijke muziekstukken.

4. Muzikale semantiek; De muziek in Biodanza. Het onderzoek van prof. Rolando Toro naar gepaste muziek om de vivencia te wekken. Criteria bij de keuze uit het repertoire van Biodanza

5. Stage; Praktische ervaring in het geven van korte wekelijkse Biodanza klassen onder supervisie

6. Monografie; Verwerking in een monografie refererend aan een theoretisch aspect of aan de praktijk van Biodanza

 

DATA en THEMA van de Opleidingsweekenden

2021

16/17 oktober 2021: Definitie en Theoretisch Model van Biodanza 

20/21 November : Vitaal Onbewuste en Biocentrisch principe 

18/19 December : De vivencia 

2022

Januari 2022: Biologische aspecten van Biodanza 

Februari 2022: Fysiologische aspecten van Biodanza 

Maart 2022: Psychologisch aspecten van Biodanza 

April 2022: Identiteit en Integratie

Mei 2022: Trance en Regressie

Juni 2022: Mythische en Filosofische voorgangers van Biodanza

September; Contact en Streling 

Oktober 2022: Menselijke Beweging

November 2022: Vitaliteit

December 2022: Seksualiteit

2023

Januari Creativiteit

Februari Affectiviteit

Maart Transcendentie

April Biodanza en neurowetenschap (neurosciences)

Mei Werkingsmechanisme van Biodanza

Juni Toepassingen en Uitbreidingen van Biodanza

September Biodanza Ars Magna

Oktober Biodanza en Sociale actie

November De muziek in Biodanza

December Methodologie I -Muzikale semantiek

2024

Januari Methodologie II -De Biodanza sessie

Februari Methodologie III - De Biodanza sessie- tweede gedeelte

Maart Methodologie IV- De wekelijkse klas en workshops/ stages

April Methodologie V - De groep in Biodanza

Mei Methodologie VI – Beoordelingscriteria in het evolutionaire proces van Biodanza

Juni Methodologie VII - Officiële lijst van oefeningen in Biodanza (oefening, muziek en aanwijzingen)

 

De Biodanza docent 

De opleiding tot Biodanza docent bestaat in essentie uit het ontdekken van een missie: het doorgeven van deze 'staat van genade', evenals het tonen van nieuwe wegen om liefde in de praktijk te brengen en het wekken van het verlichte bewustzijn. Heel vaak vergissen mensen zich in de identiteit die ze met zich meedragen. Ze reduceren hun bestaan tot wat de omgeving, verarmd of zelfs giftig, van ze eist. 

Als mensen zich voelen alsof ze niks te betekenen hebben, betekenen hun handelingen ook niets. Een minderwaardig zelfbeeld creëert monsters. Veel mensen weten niet eens dat ze het Goddelijke in zich hebben. In essentie is de natuur van de mens de eeuwige viering van het leven. Vanuit deze staat krijg je een verlichte visie op jezelf en de wereld. 

De innerlijke verlichting is geen persoonlijk voorrecht. Verlicht zijn is niet genoeg. Het is onze opdracht anderen in de duisternis te verlichten, ze in hun bestaan te zien en hen het licht (en de vreugde) door te geven.

Leven is een heel speciale kans. De kans om 'de eeuwige mens' te kunnen waarnemen, net zoals het plezier van de heiligheid van het leven in je lichaam. Er is in ons iets wat nog groter en fantastischer is dan datgene wat we denken en doen. 

Het leven wordt zinloos als we ons niet met deze eeuwige bron verbinden, terwijl we tegelijkertijd voelen dat we arme sterfelijke mensen zijn die het moeilijk hebben.

Het gaat om de verbinding met de grandeur van het leven. Over verlichting wordt vaak gesproken als een uitzonderlijk fenomeen, vol van mystieke geheimzinnige bijbetekenissen die zich af en toe voordoen. In werkelijkheid is het de natuurlijke staat van alle mensen. Het gaat om een verandering van visie die we hebben op onszelf en op de zin van het leven. 

Het is een nieuwe manier om zich met anderen te verbinden. De moeilijkheden tegemoet te treden die zich voordoen bij ons alchemistische werk terwijl we de overvloed en schoonheid accepteren die opgewekt wordt door liefde. We zijn veel meer dan we meestal denken. We zijn geschapen vanuit de kosmos, in staat om lief te hebben en schoonheid te creëren. 

Als we ons die grootheid niet eigen maken, dan worden we moordenaars en ons leven verliest zin. We gaan tot mijn vreugde verder met de meest verheven taak die je in je bestaan op je kunt nemen: het aan de wereld teruggeven van de heiligheid van het leven. Rolando Toro - Santiago de Chile, 14/02/2010

 

Voorwaarde om aan de schoolopleiding te beginnen is 50 uur vivencia. Wanneer je deze niet hebt maar toch wilt beginnen overleg met Annette. Volgens reglement haal je het eerste jaar van d eopleiding die 50 uren in.

Mogelijkheid om een vijfdaagse in de Franse Ardennen (eind juli 2022), geef in elk geval een goede boost
 Deze vijfdaagse gaan door in Aubenton 02500.

Wil je op de hoogte blijven?
 Schrijf  je in voor de Nieuwsbrief

Zin in de opleiding of nieuwsgierig?Je maakt een goede keuze voor de Biodanza School- Antwerpen die het originele werk van Rolando respecteert, onderzoekt en doceert.

Voor informatie bel Annette +31640583378 of via de website.

 

 

Inschrijven (Start)Datum: 18.12.2021
Vervolgdata: 19 december 2021
Locatie: t' Werkhuis - het Muzieklokaal
Straat: Zegelstraat 13
Plaats: Antwerpen
Tijd: 10.00 uur - 18.00 uur
Prijs: € 150 euro
Inschrijfformulier Biodanza lessen/opleiding
Agenda Biodanza lessen/opleiding
Heb je een vraag? Bel ons!
Biodanza School Antwerpen - Annette Heynderickx

Ik ben na vele jaren werkzaam te zijn als Biodanza docent alleen maar enthousiaster geworden, overtuigd van de kostbare parel in ons, die te ontdekken valt. De mogelijkheden die het unieke en visionaire werk van Systeem Biodanza hierin biedt.

Annette Heynderickx