Biodanza School Antwerpen

16.09.2023 Methodologie I Muzikale Semantiek

    

Methodologie I - Muzikale semantiek

 

Muziek is een universele taal die rechtstreeks van invloed is op ons lichaam.
Volgens zijn tonaliteit, levendigheid, tempo wekt het verschillende emoties en lichamelijke sensaties op waarin Biodanza ons uitnodigt deze uit te drukken. In Biodanza is elke muziek zorgvuldig gekozen om een ​​precies c.q. bepaald doel te bereiken.
Zij moet voldoen aan basiscriteria m.a.w. de muziek moet een duidelijke emotionele kwaliteit hebben en leiden tot een organische beweging.
De verfijning en juistheid van de keuze van de muziek zorgt voor de effectiviteit van elke voorgestelde dans in Biodanza.

 

In de Westerse beschaving belichaamt Orpheus de “muzikale kracht”. Door het bespelen van Apollo’s lier was hij in staat om, zowel de wetten van de natuur als de geheime patronen van het geordende bestaan te beïnvloeden. Onder de betovering van zijn muziek kon Orpheus bomen laten bloeien in de winter en wilde dieren temmen.

Al zolang de mens het zich herinneren kan is de kracht van de muziek bekend. De bijzondere rol die muziek bij de sjamanen, de Tibetaanse monniken en soefi dansers bij het opwekken van krachten en het genezingsproces speelt, is door alle antropologen gekend.

Ook vandaag de dag wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan in het gebied van muziek, en de psychologie naar de effectiviteit van de kracht van de muziek.

Alfred Tomatis, Don Campbell, Yehudi Menuhim en Michel Imberty erkenden dat muziek de kracht heeft van transformatie. De kracht om deze teweeg te brengen bij planten, dieren en vooral bij de mens.

Alfred Tomatis leerde ons dat “naar het universum luisteren” onze waarneming in alle dimensies opent en de essentiële verbindingen met de omgeving en andere mensen herstelt.

Don Campbell ontdekte verschillende stimulerende invloeden op cognitief en op het waarnemingsvlak naar aanleiding van het beluisteren van Mozarts muziek. Het “Mozart effect” kan intussen ook geëxtrapoleerd worden naar het “Vivaldi effect”, of het “Bach effect” of “het Debussy” effect.

Yehudi Menuhim heeft het verband tussen muziek en de neurologische wetenschap bestudeerd en bevestigt de invloed van muziek op de neurofysiologische functie in de gedragingen van kinderen.

Michael Imberty, een van de belangrijkste figuren wat betreft de muzikale semantiek, heeft verschillende muzikale gedeelten en thema’s ontleed in verband met hun emotionele betekenis.

In Biodanza is de muziek consequent geselecteerd om de ecofactoren die met de vijf lijnen van Biodanza verbonden zijn te stimuleren.

Omwille van deze muzikale mogelijkheden om intense vivencia’s te doen ontstaan, is de keuze van de muziek onderworpen aan bepaalde semantische criteria. 

 

 

Methodologische aanpak voor het leiden van Biodanza groepen.

Het Unieke Biodanza Trainingsprogramma bestaat uit zeven methodologische stappen. In elk van deze moet het specifieke thema worden onderwezen dat in de respectievelijke door Prof. Rolando Toro Araneda opgestelde hand-out wordt behandeld.

 

In elk van de methodiekfasen dient één sessie gewijd te worden aan het correct aanleren van de oefeningen uit de Officiële Lijst van Biodanza Oefeningen, Aankondigingen en Muziek. Elke oefening dient onderwezen te worden met de juiste naam, de bijbehorende uitvoering en de aanbevolen muziek(en).

Om deze reden moet de Officiële Lijst van Biodanza Oefeningen, Aankondigingen en Muziek, de hand-out die correspondeert met de Methodologie VII fase, tijdens de Methodologie II fase gegeven worden. 

De specifieke oefeningen en muziek voor Biodanza Toepassingen en Uitbreidingen (extensies) worden niet geïntroduceerd in de Biodanza docentenopleiding.

 

In de Methodologie III, IV, V en VI fasen dienen, naast de theoretische delen en de sessie gewijd aan het aanleren van de oefeningen, één of twee andere sessies gewijd te worden aan het structureren en experimenteel uitvoeren van een Biodanza sessie door de studenten. Dit werk dient te worden uitgevoerd in kleine groepen die gevormd worden door de groep aanwezige studenten onder te verdelen. Hierna krijgen de studenten commentaar van de docent en eventueel de directeur, met de kenmerken van een supervisie.

 

De workshop over Methodologie VII zal gewijd zijn aan het voltooien van de studie van de oefeningen uit de Officiële Lijst van Biodanza Oefeningen, Aankondigingen en Muziek.

Inschrijfformulier Biodanza lessen/opleiding
Agenda Biodanza lessen/opleiding
Heb je een vraag? Bel ons!
Biodanza School Antwerpen - Annette Heynderickx

Ik ben na vele jaren werkzaam te zijn als Biodanza docent alleen maar enthousiaster geworden, overtuigd van de kostbare parel in ons, die te ontdekken valt. De mogelijkheden die het unieke en visionaire werk van Systeem Biodanza hierin biedt.

Annette Heynderickx