Biodanza School Antwerpen

05.06.2021 Extensie De I Tjing dansen verplaatst naar later tijdstip.

Biodanza en de I Tjing dansen- 

het boek der Veranderingen

Het boek van Veranderingen -in het Chinees I Tjing- is zonder twijfel een van de belangrijkste werken uit de wereldliteratuur. Haar oorsprong gaat terug naar mythische tijden.

 

Tot op de dag van vandaag is het, het onderwerp van studie van de meest prominente Chinese geleerden. Bijna alles wat groot en belangrijk is van het Chinese denken in de loop van haar geschiedenis in meer dan drieduizend jaar, is mede geïnspireerd door dit werk. Dit werk heeft de rijpe wijsheid van duizenden jaren verzameld. Aldus de vertaler de sinoloog en theoloog, Richard Wilhelm die de vertaling van het boek beschouwde als zijn levenswerk

 

Sinds de oudheid werd het gebruikt als een orakel. Een orakel dat antwoorden geeft op existentiële vragen van degenen die het raadplegen. De antwoorden zijn gebaseerd op verstrekkende observatie van de natuurwetten, dat wil zeggen kosmische, universele en archetypische wetten die per definitie en zonder onderscheid, alle mensen en fenomenen respecteren. 

 

Rolando synthetiseerde dit werk. Hij zei dat het orakel een opgeslagen wijsheid herbergt, die immens veel verder reikt dan de ratio. Zo ziet de blinde niet wat wij zien…

Aan elk hexagram wijdde hij dansen, gaf hij uitgebreid richtlijnen en betekenis vanuit het Biocentrisch principe. Rolando wilde dat door de dans, de boodschap van de sterren, een cellulair lichamelijk begrijpen werd. 

 

We weten dat er een dynamiek, een andere wereld is die ons verbindt, een morfologisch veld van synchroniciteit. Het interpreteren van het raadsel van de I Tjing kan op verschillende niveaus gebeuren omdat de antwoorden symbolisch zijn. Met Biodanza proberen we een vivencieel pad. "De dans verwekt het lot of de bestemming". Rolando Parijs, 2006. 

 

We nodigen belangstellende uit, om zelf ervaring op te doen met dit medium om licht te werpen op de raadselen van het bestaan.

Het is een bewustwordingsproces van het onbekende dat ons verbindt met de woorden van de I Tjing. Dat uitgaand van de eigen subjectiviteit, de eigen gedachten, verlangens en intuïtie, want, het is in jezelf dat ieder zijn of haar eigen antwoorden zal vinden, die er altijd al zijn geweest.

 

Dit feit weerhoudt de I Ching er echter niet van om ons ook objectieve situaties aan te bieden. 

 


 

Waarom de 'I Tjing raadplegen?
 
Van oudsher willen we graag weten in welke veranderingsprocessen we zitten, en in hoeverre we ons daarin optimaal gedragen. We kunnen de I Tjing lezen of raadplegen om daarachter te komen, dit kunnen we doen als een hulpmiddel om zelfkennis uit te breiden. 
 
Het lezen van I Ching vraagt een andere kijk. Het vereist bescheidenheid, bereidheid om af te zien van het gebruik van de westerse logica. Logica als lineaire redeneringen en analytische wetenschap. Het vraagt een open blikveld voor een meer poëtische visie van de schepping. 
En de schepping zien als een oneindig netwerk waar alles met elkaar is verbonden.
 
Elk moment dat we leven is van korte duur ... en is veranderlijk. Daarom heet het boek ook het ‘boek der veranderingen’. Alle variëteiten daarop zijn simpelweg manifestaties van de grote eenheid van het universum en is alles omvattend. 

Goed om te weten dat de I Tjing in metaforen schrijft; als bijvoorbeeld het "Sublieme Succes". Wat betekent het feit dat we onderweg zijn en in (de) TAO zijn. De 'Tao' is onze essentie. Het is de integratie van de eigen identiteit.

Hoe kwam Rolando bij het creëren van deze extensie 
'De I Tjing dansen- het Boek der Verandering’

Zo beschreef Prof. Rolando Toro zelf: "In de vele jaren ervaring met Biodanza heb ik niet te classificeren verschijnselen waargenomen. Snelle veranderingen in existentiële oriëntatie, waarnemingen, telepathie, enz. de verschijnselen die me een kracht toonden, die buiten de kennis van de wetenschap staat.

Met dit uitgangspunt heb ik, en met dat wat de Biodanza deelnemers aangaven, workshops gecreëerd die ik het "Onderzoek naar het Onbekende" noemde.
Deze workshops werden dus ontwikkeld om contact te maken met onbewuste psychische krachten die deel uitmaken van het collectieve onbewuste. Als onderdeel van dit onderzoek is deze workshop ontstaan.
"Biodanza stelt in staat om in harmonie met het universum te komen. Daarin ligt haar genezende kracht en existentiële revalidatie. Dans en bewegingen resoneren op de universele levensenergiepatronen.'
 

Het doel van Biodanza is precies hetzelfde als het werken met de I Tjing. Het gaat over de integratie van de identiteit. Biodanza vergemakkelijkt dit door dans, ontmoetingen en de daaruit voortkomende vivencia. Het werkt op een onbewust niveau dat synchroon loopt met de krachten van het leven. Biodanza stelt resonantie met de oorspronkelijke kosmische bron voor die aanwezig is, in elk levend wezen! 

Elke deelnemer komt de resonantie in zichzelf tegen en maakt dat hij of zij vollediger leeft.
 

Door de dans kan je moeiteloos elke betekenis van het antwoord van het orakel ontvangen. Het zal zijn 'een totale emotie; sterker nog een cenesthetische openbaring! Hierdoor blijft het antwoord niet alleen iets mentaal maar iets dat beleeft, in het moment geleefd is!
De synchroniciteit en resonantie met de universele patronen geeft de kosmische dimensie van het menselijk bestaan weer - haar transcendente eenheid en cohesie met het leven” Rolando Toro Araneda


Voorwoord van C.G. Jung in het boek I Tjing
In het voorwoord van de Wilhelm-vertaling schrijft Jung: “De I Tjing biedt zich niet aan met bewijzen en klare resultaten: het maakt geen ophef van zichzelf en is niet gemakkelijk te benaderen. 
Als een deel van de natuur wacht het tot het ontdekt wordt. 
Het leurt niet met feiten of macht maar is voor hen, die streven naar zelfkennis, naar wijsheid – en als er zoiets bestaat- is het wellicht het juiste boek. 
Voor de één zal de geest die het doordringt, zo klaar zijn als de dag, voor een ander wazig als de schemering, voor een derde duister als de nacht.
 
Wie er niet voor voelt, hoeft het niet te gebruiken. Het werk verwijst naar de kosmische bewegingspatronen waarvan de mens onderdeel is. 

 

                    

ENKELE TIPS voor het stellen van de vraag: 
• Probeer de essentie samen te vatten en maak de vraag niet te ingewikkeld.  
• Stel de vragen die op dit moment belangrijk zijn. 
• Stel geen vragen over anderen, d.i. inbreuk op de privacy.  
• Je kunt vragen over de toekomst stellen maar bedenk dat je de toekomst zelf in handen hebt. De toekomst staat nooit vast maar de I Tjing zal een richting aangeven waarin het gaat als er niets aan de situatie veranderd wordt.

 

Praktisch: Pen, papier en 3 dezelfde munten meebrengen, de I Tjing als je hem thuis hebt. We werken met de vertaling van Richard Wilhelm.

*****

The 'I Ching is a holy book, a book of Chinese wisdom that exists from more than 3000 years. It has been used since ancient times as an oracle. It is based on the observation of laws of nature and of life and on the perfect integration of the forces of the Heaven and of the Earth, namely, the spiritual and material forces in the universe.

The reading of I Ching involves a change in the way of looking at the world: it requires great humility and a willingness to refrain from using our Western logic, linear reasoning, analytical science, and open spaces for a poetic vision of creation seen as an infinite network where everything is interconnected.

Every moment we live is short lived and changeable. All the variety is simply a manifestation of the great unity of the universe, which includes everything that exists. The I Ching describes as "Sublime Success" the fact that we are on the way - in the TAO - in the pursuit of our essence, of the integration of our identity, or in other words, to realize what we were born to be.

 

Why dancing the 'I Ching? The purpose of Biodanza is exact the same, namely, the integration of identity. 

Biodanza facilitates this journey through dance and vivencia, acts on an unconscious level, synchronously with the forces of life. Biodanza, through the resonance with the cosmic sources, original, present in every living being, proposes that each participant meets this resonance inside himself and lives more fully. 

Who is Richard Wilhelm? The West's foremost translator of the I Ching. Richard Wilhelm thought deeply about how contemporary readers could benefit from this ancient work and its perennially valid insights into change and chance. For him, the Book of Changes represented not just a mysterious book of oracles.

In his hands, it emerges, as it did for C.G. Jung, as a vital key to humanity's age-old collective unconscious. 

Inschrijven (Start)Datum: 05.06.2021
Vervolgdata:
Locatie: Foyer
Straat: Zegelstraat 13
Plaats: Antwerpen
Tijd: 10.00 uur - 18.00 uur
Prijs: € 160 aanbetaling 100 euro
Inschrijfformulier Biodanza lessen/opleiding
Agenda Biodanza lessen/opleiding
Heb je een vraag? Bel ons!
Biodanza School Antwerpen - Annette Heynderickx

Ik ben na vele jaren werkzaam te zijn als Biodanza docent alleen maar enthousiaster geworden, overtuigd van de kostbare parel in ons, die te ontdekken valt. De mogelijkheden die het unieke en visionaire werk van Systeem Biodanza hierin biedt.

Annette Heynderickx