Biodanza School Antwerpen

07.10.2018 De I Tjing dansen- Boek der Veranderingen

De I Tjing- het boek der Veranderingen dansen

DANS HET ORAKEL

Het boek van Veranderingen (in het Chinees I Tjing) is zonder twijfel een van de belangrijkste werken uit de universele literatuur. Zijn oorsprong gaat terug naar mythische tijden.

Tot op de dag van vandaag is het, het onderwerp van studie van de meest prominente Chinese geleerden. Bijna alles wat groot en belangrijk is van het Chinese denken, in de loop van haar geschiedenis in meer dan drieduizend jaar, is mede geïnspireerd door dit werk dat ook een retroactieve invloed heeft gehad op de interpretaties die in dit werk de rijpe wijsheid van duizenden jaren heeft verzameld. Richard Wilhelm

De I Tjing dansen is een extensie van Biodanza gecreëerd door Rolando Toro, geïnspireerd door de Tao en het Boek der Veranderingen. Rolando synthetiseerde dit duizendjarige werk, want aan elk hexagram wijdt hij specifieke, opgedragen dans. Een cellulair lichamelijk begrijpen van de boodschap van de sterren, "De dans verwekt het lot of de bestemming".

 


 

 Waarom de 'I Tjing raadplegen?
 
Van oudsher willen we graag weten in welke veranderingsprocessen we zitten, en in hoeverre we ons daarin optimaal gedragen. We kunnen de I Tjing lezen of raadplegen om daarachter te komen, dit kunnen we doen als een hulpmiddel om de zelfkennis uit te breiden. 
 
De 'I Tjing’ is een meer dan 3000 jaar oud Chinees wijsheidsboek, sinds de oudheid werd het gebruikt als orakel. 
Het boek is gebaseerd op natuur-observaties en op de wetten en het leven. Het geeft de perfecte integratie van de krachten van Hemel en Aarde weer, die de spirituele en materiële krachten in het universum vertegenwoordigen.

Het lezen van I Ching vraagt een andere kijk. Het vereist bescheidenheid en bereidheid om af te zien van het gebruik van de westerse logica zoals de lineaire redenering en de analytische wetenschap. Het vraagt een open blikveld voor een meer poëtische visie van de schepping. 
En de schepping te zien als een oneindig netwerk, waar alles met elkaar verbonden is.
 
Elk moment dat we leven is van korte duur ... en is veranderlijk. Daarom heet het boek ook het ‘boek der veranderingen’. Alle variëteiten zijn simpelweg manifestaties van de grote eenheid van het universum. En zijn alles omvattend. De I Tjing schrijft in metaforen, zoals het "Sublieme Succes" betekent het feit dat we onderweg zijn, in de TAO zijn. 
 
De 'Tao' is onze essentie nastreven van integratie van de eigen identiteit of met andere woorden, beseffen wat we zijn geboren om werkelijk -te 'zijn'.

Hoe kwam Rolando bij het creëren van deze extensie 
'De I Tjing dansen- het Boek der Verandering’

In de vele jaren ervaring met Biodanza heeft Prof. Rolando Toro niet te classificeren verschijnselen waargenomen: snelle veranderingen in de existentiële oriëntatie, waarnemingen, telepathie, enz. de verschijnselen toonden een kracht die buiten de kennis van de wetenschap staat.

Met dit uitgangspunt heeft Rolando, en dat wat de Biodanza deelnemers hem aangaven, workshops gecreëerd die hij "Onderzoek naar het Onbekende" noemde.
Deze workshops werden dus ontwikkeld om contact te maken met onbewuste psychische krachten die deel uitmaken van het collectieve onbewuste. Als onderdeel van dit onderzoek is deze workshop ontstaan.
 
Biodanza stelt in staat om in harmonie met het universum te raken. Daarin ligt haar genezende kracht en haar existentiële revalidatie. Dans en bewegingen resoneren op de universele levensenergiepatronen.
 
Voorwoord van C.G. Jung in het boek I Tjing
In het voorwoord van de Wilhelm-vertaling schrijft Jung: “De I Tjing biedt zich niet aan met bewijzen en klare resultaten: het maakt geen ophef van zichzelf en is niet gemakkelijk te benaderen. 
Als een deel van de natuur wacht het tot het ontdekt wordt. 
Het leurt niet met feiten of macht maar is voor hen, die streven naar zelfkennis, naar wijsheid – en als er zoiets bestaat- is het wellicht het juiste boek. 
Voor de één zal de geest die het doordringt, zo klaar zijn als de dag, voor een ander wazig als de schemering, voor een derde duister als de nacht.
 
Wie er niet voor voelt, hoeft het niet te gebruiken. Het werk verwijst naar de kosmische bewegingspatronen waarvan de mens onderdeel is. 
 
Waarom de 'I Tjing dansen?

Het doel van Biodanza is precies hetzelfde als het werken met de I Tjing. Het gaat over de integratie van de identiteit. 
 
Biodanza vergemakkelijkt dit door dans, ontmoetingen en de daaruit voortkomende vivencia. Het werkt op een onbewust niveau en het loopt synchroon met de krachten van het leven. 
 
Biodanza stelt resonantie met de oorspronkelijke kosmische bron voor. 
Deze bron is aanwezig in elk levend wezen. Elke deelnemer komt de resonantie in zichzelf tegen en maakt dat hij of zij vollediger leeft.
Door de dans zullen we moeiteloos elke betekenis van het antwoord van het orakel ontvangen. Het zal een totale emotie zijn, een cenesthetische openbaring! Waardoor het antwoord niet alleen iets mentaal is maar iets dat beleeft, in het moment geleefd is!
“De synchroniciteit en resonantie met de universele patronen geeft de kosmische dimensie van het menselijk bestaan weer - haar transcendente eenheid en cohesie met het leven” Rolando Toro Araneda
 
 

                    

ENKELE TIPS voor het stellen van de vraag: 
• Probeer de essentie samen te vatten en maak de vraag niet te ingewikkeld.  
• Stel de vragen die op dit moment belangrijk zijn. 
• Stel geen vragen over anderen, d.i. inbreuk op de privacy.  
• Je kunt vragen over de toekomst stellen maar bedenk dat je de toekomst zelf in handen hebt. De toekomst staat nooit vast maar de I Tjing zal een richting aangeven waarin het gaat als er niets aan de situatie veranderd wordt.

 

Praktisch: Pen, papier en 3 dezelfde munten meebrengen, de I Tjing als je hem thuis hebt. We werken met de vertaling van Richard Wilhelm.

*****

The 'I Ching is a holy book, a book of Chinese wisdom that exists from more than 3000 years. It has been used since ancient times as an oracle. It is based on the observation of laws of nature and of life and on the perfect integration of the forces of the Heaven and of the Earth, namely, the spiritual and material forces in the universe.

The reading of I Ching involves a change in the way of looking at the world: it requires great humility and a willingness to refrain from using our Western logic, linear reasoning, analytical science, and open spaces for a poetic vision of creation seen as an infinite network where everything is interconnected.

Every moment we live is short lived and changeable. All the variety is simply a manifestation of the great unity of the universe, which includes everything that exists. The I Ching describes as "Sublime Success" the fact that we are on the way - in the TAO - in the pursuit of our essence, of the integration of our identity, or in other words, to realize what we were born to be.

 

Why dancing the 'I Ching? The purpose of Biodanza is exact the same, namely, the integration of identity. 

Biodanza facilitates this journey through dance and vivencia, acts on an unconscious level, synchronously with the forces of life. Biodanza, through the resonance with the cosmic sources, original, present in every living being, proposes that each participant meets this resonance inside himself and lives more fully. 

Who is Richard Wilhelm? The West's foremost translator of the I Ching. Richard Wilhelm thought deeply about how contemporary readers could benefit from this ancient work and its perennially valid insights into change and chance. For him, the Book of Changes represented not just a mysterious book of oracles.

In his hands, it emerges, as it did for C.G. Jung, as a vital key to humanity's age-old collective unconscious. 

Inschrijfformulier Biodanza lessen/opleiding
Agenda Biodanza lessen/opleiding
Heb je een vraag? Bel ons!
Biodanza School Antwerpen - Annette Heynderickx

Ik ben na vele jaren werkzaam te zijn als Biodanza docent alleen maar enthousiaster geworden, overtuigd van de kostbare parel in ons, die te ontdekken valt. De mogelijkheden die het unieke en visionaire werk van Systeem Biodanza hierin biedt.

Annette Heynderickx

Biodanza school Antwerpen / Breda

+31 (0)6 40 58 33 78
info AT biodanzaschoolantwerpen DOT be

18.8
806
29
18.208.186.19