Biodanza School Antwerpen

Opleidingcyclus V 

2018

De opleiding duurt circa drie jaar en bestaat uit circa 29 weekenden, modulen met specifieke onderwerpen en thema's inherent aan de theoretische achtergronden en methodologie van Biodanza. Twee Minotaurus Projecten (facultatief) en minimaal drie (3), maximaal acht (8) studiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten/ seminars hebben aanverwante thema's  en worden gehouden op een of twee extra schoolweekenden.

De school modulen vinden plaats in een weekend. (1) weekend per maand m.u.v. de zomervakantie.

Na het vijfde methodologie schoolweekend kun je een eigen groep onder begeleiding beginnen, d.i. een praktische stage (onder supervisie), daarnaast dien je een verwerking te maken in de vorm van een monografie en een presentatie ervan. 

Het volgen van wekelijkse Biodanza lessen bij een afgestudeerd Biodanza leraar is een voorwaarde (verplicht) voor de verdieping van je vivencia als je student bent. Tenzij in uitzonderlijke geval.

Op het einde van de opleiding na een algemene beoordeling, ontvang je als leerling een diploma van Biodanza leraar.

Programma

Het opleidingsprogramma voorziet in de volgende onderwerpen

1. Studie van de theoretische basiskennis gerelateerd aan de theorie van Biodanza en haar fundamenten binnen de mensenwetenschap en de Biologie.

2. Verdieping van de vivencia Verdieping van de individuele vivencia in een groep, met het oog op de ontwikkeling van een toekomstig leraarschap.

3. Methodologie Aanleren van Biodanza oefeningen met hun naam, manier van uitvoeren en de respectievelijke muziekstukken.

4. Muzikale semantiek De muziek in Biodanza. Het onderzoek van prof. Rolando Toro naar gepaste muziek om de vivencia voort te brengen. Criteria bij de keuze uit het repertoire van Biodanza

5. Stage Praktische ervaring in het geven van korte wekelijkse Biodanza klassen onder supervisie

6. Monografie Verwerking in een monografie refererend aan een theoretisch aspect of aan de praktijk van Biodanza

DATA

THEMA

DIDACT/DOCENT

V- cyclus 2018- 2010

 telkens het derde volledige weekend van de maand 

17-18 november 2018 Identiteit en Integratie  
15-16 december 2018 Trance en Regressie  
19-20 januari 2019 Mythische en Filosofische  voorgangers van Biodanza  
16-17 februari 2019 Contact en Streling  
16-17 maart 2019 Menselijke Beweging  
20-21 april 2019 Vitaliteit  
18-19 mei 2019 Seksualiteit  
15-16 juni 2019 Creativiteit Tinne Cuyvers

Theoretisch-vivenciele modules met specifieke Biodanza thema’s

 • Definitie en Theoretisch Model van Biodanza
 • Vitaal Onbewuste en Biocentrisch principe
 • De vivencia
 • Biologische aspecten van Biodanza
 • Fysiologische aspecten van Biodanza
 • Psychologisch aspecten van Biodanza
 • Identiteit en Integratie
 • Trance en Regressie
 • Mythische en Filosofische  voorgangers van Biodanza
 • Contact en Streling
 • Menselijke Beweging
 • Vitaliteit
 • Seksualiteit
 • Creativiteit
 • Affectiviteit
 • Transcendentie
 • Biodanza en neurowetenschap (neurosciences)
 • Werkingsmechanisme van Biodanza
 • Toepassingen en Uitbreidingen van Biodanza
 • Biodanza Ars Magna
 • Biodanza en Sociale actie
 • De muziek in Biodanza
 • Methodologie I -Muzikale semantiek
 • Methodologie II -De Biodanza sessie
 • Methodologie III - De Biodanza sessie- tweede gedeelte
 • Methodologie IV- De wekelijkse klas en workshops/ stages
 • Methodologie V - De groep in Biodanza
 • Methodologie VI – Beoordelingscriteria in het evolutionaire proces van Biodanza
 • Methodologie VII - Officiële lijst van oefeningen in Biodanza (oefening, muziek en aanwijzingen)
Inschrijfformulier Biodanza lessen/opleiding
Agenda Biodanza lessen/opleiding
Heb je een vraag? Bel ons!
Biodanza School Antwerpen - Annette Heynderickx

Ik ben na vele jaren werkzaam te zijn als Biodanza docent alleen maar enthousiaster geworden, overtuigd van de kostbare parel in ons, die te ontdekken valt. De mogelijkheden die het unieke en visionaire werk van Systeem Biodanza hierin biedt.

Annette Heynderickx

Biodanza school Antwerpen / Breda

+31 (0)6 40 58 33 78
info AT biodanzaschoolantwerpen DOT be

26.5
723
28
18.208.186.19